Izborom zadataka i nacinom prikaza autor Zeljko B. Grbic omogucuje jednostavno usvajanje gradiva iz programskog jezika za linijske, razgranate i ciklicne strukture.


- Opis rjesenja
- Opis programa
- Tekstualni algoritam
- Listing programa
- Ispis na ekranu

- Rijecnik racunarskih pojmova

- Format: A5
- Broj strana: 401. Uvod

2. Linijska struktura
Izlaz
Pridruzivanje
Ulaz, obrada, izlaz
Karakter i string

3. Ragranata strukura
IF THEN
IF THEN ELSE
Kombinovani zadaci

4. Ciklicna strukura
FOR petlja
WHILE petlja
IF petlja

D1- ASCII tabela

R1- Rijecnik racunarskih pojmova

Literatura