Izbor osnovnih elemenata operativnog sistema WINDOWS. Autor Zeljko B. Grbic daje prikaz koji je univerzalan za WINDOWS 95/97/NT


- Prirucnik za pocetnike
- Opis najcesce koristenih elemanata WINDOWS-a verzije 95/97/NT
- Opis postavljanja parametara u CONTROL PANEL-u
- WORDPAD i PAINT

- Rijecnik racunarskih pojmova
- WINDOWS dodatak

- Broj strana: 48
- Format: A5
1. Uvod

2. Startanje i zatvaranje WINDOWS

3. Aktiviranje aplikacije i TASK LIST
3.1. Aktiviranje vise aplikacija istovremeno

4. Izgled prozora u WINDOWS 95

5. CONTROL PANEL
5.1. Alati CONTROL PANEL-a
5.2. Postavljanje parametara ekrana /DISPLAY/
5.2.1. Izbor izgleda pozadine ekrana /BACKGROUND/
5.2.2. Izbor cuvara ekrana /SCREEN SAVER/
5.2.3. Izbor palete boja i rezolucije /SETTINGS/
5.2.4. Izbor boje dijelova ekrana /APPEARANCE/
5.3. Fontovi /FONTS/
5.3.1. Instaliranje novog fonta /ADD FONTS/
5.3.2. Prikaz podataka o fontu /PROPERTIES/
5.4. Tastatura /KEYBOARDY/
5.5. Mis /MOUSE/ i CONTEXT meni
5.6. Datum, vrijeme i vremenska zona

6. EXPLORER
6.1. O EXPLORER-u
6.2. Dijelovi EXPLORER-a

7. Precice /SHORCUT ICON/

8. Printeri /PRINTERS/

9. WORDPAD

9.1. Editovanje teksta u WORDPAD-u
9.2. Snimanje dokumenta u WORDPAD-u

10. PAINT
10.1. Stampanje dokumenta u PAINT-u

11. Prenos podataka iz aplikacije u aplikaciju

12. ASCII tabela

R1- Rijecnik racunarskih pojmova

Literatura