Izborom zadataka i nacinom prikaza autor Zeljko B. Grbic omogucuje jednostavno usvajanje gradiva iz programskog jezika za linijske, razgranate i ciklicne strukture.


- Opisi naredbi
- Sintaksni dijagrami
- Opis programa
- Tekstualni algoritam
- Listing programa
- Ispis na ekranu
- Redoslijed izvodjenja naredbi

- Broj strana: 316

- Format: B51. Linijske strukture
1.1. Teorijsko objasnjenje
1.2. Tipski zadatak
1.3. Karakteristicni zadaci
1.3.1. Tabela karakteristicnih zadataka
1.3.2. Rjesenja karakteristicnih zadataka
1.4. Primjeri i zadaci
1.5. Slozeni zadaci

2. Razgranate strukture
2.1. Teorijsko objasnjenje
2.2. IF THEN
2.2.1. Tipski zadatak
2.2.2. Karakteristicni zadaci
2.2.2.1. Tabela karakteristicnih zadataka
2.2.2.2. Rjesenja karakteristicnih zadataka
2.3. IF THEN ELSE
2.3.1. Tipski zadatak
2.3.2. Karakteristicni zadaci
2.3.2.1. Tabela karakteristicnih zadataka
2.3.2.2. Rjesenja karakteristicnih zadataka
2.4. Kombinacija prethodnih tipova
2.4.1. Tipski zadatak
2.4.2. Karakteristicni zadaci
2.4.2.1. Tabela karakteristicnih zadataka
2.4.2.2. Rjesenja karakteristicnih zadataka
2.5. Primjeri i zadaci
2.5.1. GOTO naredba
2.5.2. IF THEN struktura
2.5.3. IF THEN ELSE struktura
2.6. Slozeni zadaci

3. Ciklicne strukture
3.1. Teorijsko objasnjenje
3.2. REPEAT petlja
3.3.1. Tipski zadatak
3.3.2. Karakteristicni zadaci
3.3.2.1. Tabela karakteristicnih zadataka
3.3.2.2. Rjesenja karakteristicnih zadataka
3.3. FOR petlja
3.3.1. Tipski zadatak
3.3.2. Karakteristicni zadaci
3.3.2.1. Tabela karakteristicnih zadataka
3.3.2.2. Rjesenja karakteristicnih zadataka
3.4. Primjeri i zadaci
3.5. Slozeni zadaci

4. Niz i polje
4.1. Teorijsko objasnjenje
4.2. Niz
4.2.1. Karakteristicni zadaci
4.2.2. Primjeri i zadaci
4.3. Polje
4.3.1. Karakteristicni zadaci
4.3.2. Primjeri i zadaci

5. Slijed znakova
5.1. Teorijsko objasnjenje
5.2. Karakteristicni zadaci
5.3. Primjeri i zadaci

6. Potprogrami
6.1. Teorijsko objasnjenje
6.2. Karakteristicni zadaci
6.3. Primjeri i zadaci

7. Grafika
7.1. Teorijsko objasnjenje
7.2. Karakteristicni zadaci
7.3. Primjeri i zadaci

8. Datoteka
8.1. Teorijsko objasnjenje
8.2. Karakteristicni zadaci
8.3. Primjeri i zadaci
8.4. Zakljucna razmatranja

9. Gotovi programi
9.1. Obrazovni programi
9.1.1. Pamcenje brojeva
9.1.2. Pamcenje pojmova
9.1.3. Sabiranje i djeljenje
9.1.4. Aritmeticke operacije
9.1.5. Prosti brojevi do N
9.1.6. Faktori broja
9.1.7. Eratostenovo sito
9.1.8. Uvecanje glavnice
9.1.9. statistika
9.1.10. Histogram
9.1.11. Rimski u decimalni broj
9.1.12. Heksadec. U decimalne i obratno
9.1.13. Glavni gradovi
9.1.14. Engleske rijeci-prevod
9.1.15. Vjesala
9.2. Sifre
9.2.1. Lozinka (password)
9.2.2. Kod i lozinka (account and password)
9.2.3. Sifriranje dana
9.2.4. Sifriranje znakova
9.2.5. Ispis unazad
9.3. Igre
9.3.1. Izvlacenje slamki
9.3.2. Bacanje kockica
9.3.3. Tri slova
9.3.4. Ruski rulet
9.3.5. Ispis u svim smjerovima

D.1. Ukljucenje i iskljucenje racunara
D.2. DOS naredbe za APPLE II racunar
D.3. Listanje i izvodjenje programa
D.4. Kopiranje BASIC programa
D.5. Razlike APPLESOFT i COMMODORE BASIC-a
D.6. Primjena naredbe INT
D.7. Primjena naredbe RND

D.8. Graficki simboli za dijagram toka

D.9. ASCII tabela

D.10.Popis gresaka

Rjesenja

R1- Rijecnik racunarskih pojmova

Literatura