Opis rada sa elektronskom tabelom. Autor Zeljko B. Grbic daje univerzalan prikaz rada dokumenta.

- Parametari stranice i fonta
- Dokument, radni list, kolona, red, opseg, celija
- Editovanje, uredjenje sadrzaja celije
- Formule i funkcije
- Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta
- Blok i filter
- Buliti, numeracija, okvir i sjena
- Adresiranja i logicki operatori
- Izrada dijagrama
- Stampanje
- Rijecnik racunarskih pojmova
- WINDOWS dodatak

- Format: A5
- Broj strana: 80
1. Uvod

2.
STARTANJE, ZATVARANJE EXCEL-a
2.1. Startanje EXCEL-a
2.2. Zatvaranje EXCEL-a

3. IZGLED PROZORA U EXCEL -u
3.1. Elementi prozora /THE WINDOW ELEMENTS/

4. PARAMETRI STRANICE
4.1. Izbor velicine i orijentacije stranice
4.2. Izbor velicine margine na stranici
4.3. Zaglavlje i futer /HEADER & FOOTER/
4.4. Oznacavanje linija tabele /GRDILINES/

5. DOKUMENT I UPIS SADRZAJA CELIJE
5.1. Upis sadrzaja u celiju

6. RADNI LIST /WORKSHEET/ I KOLONA/RED
6.1. Radni list /WORKSHEET/
6.2. Kolona /COLUMN/, red /ROW/

7.CELIJA

8. UREDJENJE PODATAKA U CELIJI
8.1. Izbor nacina prkazivanja broja
8.2. Formatiranje teksta
8.2.1. Formatiranje teksta iz TOOLBAR-a
8.2.2. Formatiranje teksta iz FORMAT CELLS dijalog prozora
8.3. Izbor fonta
8.3.1. Izbor fonta - tipa slova u EXCEL iz TOOLBAR-a
8.3.2. Izbor fonta - tipa slova iz FORMAT CELLS dijalog prozora
8. 4. Okvir /BORDERS/
8.4.1. Postavljanje okvira iz TOOLBAR-a
8.4.2. Postavljanje okvira iz FORMAT CELLS dijalog prozora
8.5. Sjena /SHADING/
8.5.1. Postavljanje sjenke iz TOOLBAR-a
8.5.2. Postavljanje okvira iz FORMAT CEELS dijalog prozora

9. JEDNOSTAVNE FORMULE
9.1. Editovanje formula
9.2. Formule

10. FUNKCIJE
10.2. Rad sa funkcijama
10.3. Primjeri sa formulama

11. KREIRANJE, OTVARANJE I SNIMANJE DOKUMENTA U EXCEL-u
11.1. Snimanje dokumenta aktiviranjem ikone iz TOOLBAR-a
11.2. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta tipkama tastature
11.3. Kreiranje, otvaranje i snimanje dokumenta opcijama FILE menija
11.3.1. Kreiranje dokumenta u EXCEL-u
11.3.2. Otvaranje dokumenta u EXCEL-u
11.3.3. Snimanje dokumenta u EXCEL-u

12. TRAZENJE I ZAMJENA /FIND AND REPLEACE/
12.1. Trazenje /FIND/
12.2. Zamjena /REPLACE//

13. BLOK
13.1. Oznacavanje celija
13.2. Opseg-podrucje /RANGE/
13.3. Kopiranje sadrzaja celija
13.3.1. Kopiranje formula opcijama COPY/PASTE i relativno adresiranje
13.3.2. Kopiranje formula povlacenjem
13.4. Kopiranje redova celija u kolone ili kolone u redove

14. ADRESIRANJE
14.1. Apsolutno adresiranje
14.2. Rad sa vise radnih listova - SHEET
14.3. Primjeri adresiranja

15. LOGICKI OPERATORI

16. IZBOR PRIKAZA DIJELOVA PROZORA /VIEW/

17. SORTIRANJE
/SORT/

18. FILTER
18.1. Autofilter
18.2. ADVANCED FILTER

19. AUTOMATSKI UNOS PODATAKA

20. AUDITING

21. IZRADA DIJAGRAMA
21.1. Tipovi dijagrama
22.2. Kreiranje dijagrama
22.3. Promjena izgleda dijagrama

22.
CRTANJE DRAW

23. TEXT IMPORT

24. PRINT

Dodatak 1. Izbor ugradjenih funkcija

Dodatak 2. Primjeri

ASCII tabela

LITERATURA

INDEKS

Rijecnik racunarskih pojmova R1-R8

WINDOWS elementi W1-W8