Izbor osnovnih naredbi operativnog sistema DOS. Autor Zeljko B. Grbic daje prikaz koji je univerzalan za DOS.


- Racunarski bukvar, namijenjen pocetnicima
- Kratak opis hardvera
- Opis najcesce koristenih DOS naredbi
- Naredbe grupisane prema mediju na koji se odnose
- Primjeri sa zadacima

- Broj strana: 92
- Format: A51.Uvod

Prvi dio: Racunar
I Osnovni pojmovi
2. Analogno i digitalno
3. Informacija i podatak
II Pojam racunara
5. Digitalni racunar
6. Princip rada digitalnog racunarskog sistema
6.1. Binarni brojni sistem
III Razvoj racunara
IV Podjele racunarskih sistema
10. Hardver
11. Programska podrska
12. Podjela i zamjenjivost racunara
V Dijelovi racunarskog sistema
14. Procesor
15. Memorija (Disk i disketa)
16. Monitor
17. Tastatura
18. Stampac

Drugi dio: Ukljucenje i iskljucenje racunarskog sistema
VI Ukljucenje i iskljucenje racunara
20. Ukljucenje racunara
20.1. Prompt
20.2. Kursor
20.3. Naredba DATE
20.4. Naredba TIME
20.5. Naredba CLS
21. Reset racunara - vruci start
22. Iskljucenje racunara
VII Rukovanje periferijama
25. Pravila za rukovanje sa disketom
26. Koristenje stampaca
27. Ispis sadrzaja ekrana na stampac

Treci dio: OPERATIVNI SISTEM I NAREDBE DOS-a
VIII Operativni sistem
29. Osnovni pojmovi operativnog sistema
29.1. Korisnici racunara
30. O DOS-u i naredbama DOS-a
IX Magnetni MEDIJI
32. Naredbe koje se odnose na magnetne medije
32.1. Promjena aktivnog diska - diskete
32.2. Naredba FORMAT
32.3. Naredba DISKCOPY
32.3. Naredba DISKCOMP
X DIREKTORIJ
34. O direktoriju
34.1. Pojam direktorija
34.2. Pomocni - usluzni /UTILITY/ programi za rad sa direktorijima i fajlovima
35. Naredbe koje se odnose na direktorij
35.1. Naredba TREE
35.2. Naredba CD (CHDIR)
35.3. Naredba MD (MKDIR)
35.4. Naredba RD (RMDIR)
XI Fajl
37. Fajl i podatak; Odlike fajla; Ime fajla; Izbor imena fajla
37.4. Fajl i direktorij
38. Naredbe koje se odnose na fajl
38.1. Naredba DIR
38.2. Naredba TYPE
38.3. Naredba REN (RENAME)
38.4. Naredba COPY
38.5. Naredba DEL
38.6. Naredba ERASE
38.7. Naredba PRINT
38.8. Naredba COMP
38.9. Naredba VERIFY
XII Ostale naredbe DOS-a
40. Izbor naredbi DOS-a
40.1. Naredba PROMPT
40.2. Naredba PATH
40.3. Naredba VER
40.4. Naredba GRAPHICS
XIII Tipovi fajlova

DODACI
Dodatak a. Rad sa prethodno otkucanom naredbom
Dodatak a.5 Naredba DOSKEY
Dodatak b. Dzoker simb
Dodatak c. Preusmjerivaci ulaza i izla
Dodatak d. Predaja izlaz u ulaz
Dodatak e. Filteri MORE, SORT, FIND
Dodatak f. Bec /BATCH/ fajl
Dodatak g. Naredbe za konfiguraciju sistema
Dodatak h. Ekstenzije fajlova
Dodatak i. Vazni datumi u racunarskoj tehnici
Dodatak j. Popis tabela
Dodatak k. Spisak naredbi opisanih u prirucniku
Literatura
ASCII tabela
R1- Rijecnik racunarskih pojmova.