Izborom zadataka i nacinom prikaza autor Zeljko B. Grbic omogucuje srednjoskolcima jednostavno usvajanje gradiva iz ovog programskog jezika. Izlaganje je po skupinama zadataka.


- Opisi naredbi
- Sintaksni dijagrami
- Opis programa
- Tekstualni algoritam
- Listing programa
- Ispis na ekranu
- Redoslijed izvodjenja naredbi

- Broj strana: 128

- Format: A51. Uvod
1.1. Primjer koristenja naredbi CRT i READLN

2. Sintaksni dijagram

I OSNOVNI POJMOVI

3. O PASCAL-u i TURBO PASCAL-u
3.1. Programski jezici
3.2. Istorijski razvoj programskog jezika PASCAL
3.3. Faze razvoja programa
3.4. Koristenje integrisane radne sredine - IDE TURBO Pascala
3.5. Kad koristiti IDE?
3.6. Startanje TURBO Pascala
3.7. Editovanje, snimanje i kompajliranje programa
3.8. Dijalog prozor

4. Struktura programa u pascalu i elementi PASCAL-a
4.1. Struktura programa u PASCAL-u
4.2. Elementi u PASCAL-u
4.3. Kljucne rijeci /KEY WORDS/
4.4. Program
4.5. Deklarisanje identifikatora - imena /DECLARING IDENTIFIERS/
4.6. Deklarisanje labele
4.7. Deklarisanje konstante /CONST/
4.7.1. Primjeri koristenja konstanti
4.8. Deklarisanje tipova
4.9. Deklarisanje promjenljive
4.10. Deklarisanje procedure i funkicije
4.11. Deklarisanje bloka

5. TIPOVI PODATAKA U PASCAL-U /PASCAL DATA TYPES/
5.1. Pojam tipa podataka
5.2. Vrste tipova
5.3. Cjelobrojni tip /INTEGER/
5.4. Realni tip /REAL/
5.5. Znakovni tip /CHAR/
5.6. Logicki tip /BOOLEAN/
5.7. Skalarni tip

II PROGRAMSKE STRUKTURE

6. LINIJSKA STRUKTURA

6.1. Ispis
6.2. Upis
6.3. Pridruzivanje

7. Razgranata struktura
7.1. IF THEN struktura
7.2. IF THEN ELSE struktura
7.3. CASE naredba

8. Ciklicna struktura
8.1. FOR naredba
8.2. WHILE naredb
a 8.3. REPEAT naredba

9. Potprogrami
9.1. Procedura /PROCEDURE/
9.2. Prenosenje vrijednosti promjenljivih iz programa u potprogram i obrnuto
9.3. Funkcionalni potprogram /FUNCTION/
9.4. Rekurzija

III NIZ I MATRICA

10. Niz
10.1. Ulaz izlaz niza
10.2. Suma i proizvod clanova niza
10.3. Brojanje
10.4. Maksimum, minimum niza
10.5. Sort clanova niza

11. Matrica

IV Zadaci za vjezbu i gotovi programi

12. Zadaci za vjezbu i gotovi programi

DODACI

D.1. Simboli u programskom jeziku PASCAL

D.2. Standardne funkcije

D.2.1. Numericke funkcije

D.2.2. Konverzione funkcije

D.2.3. Logicke funkcije

D.3. Primjeri koristenja funkcija i procedura S, ARCTAN, CHR, CLRSCR, COS, DEC, DELAY, EXIT, EXP, INC, LENGTH, LN, ODD, ORD, POS, PRED, RANDOM, ROUND, SIN, SQR, SQRT, STR, SUCC, TRUNC, VAL.

ASCII tabela

R1- Rijecnik racunarskih pojmova

Literatura