Izbor osnovnih elemenata operativnog sistema WINDOWS. Autor Zeljko B. Grbic daje prikaz koji je univerzalan za WINDOWS 3.1, 3.10 i 3.11.


- Opis elemenata WINDOWS-a,
- Prirucnik za pocetnike,
- Opis najcesce koristenih elemata WINDOWS-a,
- Opis postavljanja parametara,
- Rad sa misem i tastaturom,

- Rijecnik racunarskih pojmova

- Broj strana: 84
- Format: A51. Uvod
1.1. Sta je WINDOWS
1.2. Mis /MOUSE/
1.3. Premjestanje objekta /DRAG AND DROP/
1.4. Simboli i oznake
1.5. Nazivi
1.6. Opste napomene

2. Instalacija WINDOWS-a, rezimi rada i startanje
2.1. Instalacija WINDOWS-a
2.2. Hardverski i softverski zahtjevi za rad WINDOWS-a
2.3. Rezimi rada
2.4. Startanje WINDOWS-a

II Zajednicki elementi WINDOWS-a

3. Prozor /WINDOW/
3.1. Tipovi prozora
3.2. Razlikovanje tipa prozora
3.3. Rad sa prozorom /MANIPULATING WINDOW/
3.4. Elementi prozora /THE WINDOW ELEMENTS/
3.5. Tipke za rad s prozorom

4. Ikona

5. Padajuci meni /POLL-DOWN MENU ili DROP-DOWN MENU/
5.1. CONTROL meni /CONTROL MENU/
5.2. Rad s misem /WORKING WITH THE MOUSE/
5.3. Rad tastaturom /WORKING WITH THE KEYBOARD/
5.4. Simboli menija /MENU SYMBOLS/

6. Dijalog prozor /DIALOG BOX/
6.1. Rad sa dijalog prozorima /WORKING WITH DIALOG BOXES/
6.2. Elementi dijalog prozora
6.3. Rad misem /WORKING WITH THE MOUSE/
6.4. Rad tastaturom /WORKING WITH THE KEYBOARD/
6.5. Upis informacija /ENTERING INFORMATION/
6.6. Dugmad komandi /USING THE COMMAND BUTTONS/

7. PROGRAM MANAGER
7.1. Rad sa programskim grupama /WORKING WITH PROGRAM GROUPS/
7.2. Elementi PRAGRAM MANAGER-a /THE ELEMENTS OF THE PROGRAM MANAGER/
7.3. Kreiranje i prosirenje grupe /CREATING OR EXPANDING A PROGRAGROUP/
7.4. Jos neke aktivnosti sa prozorima i ikonama
7.5. Smanjenje prozora PROGRAM MANAGER-a na velicinu ikone

8. FILE MANAGER
8.1. Startanje FILE MANAGER-a /STARTING THE FILE MANAGER/
8.2. Organizacija FILE MANAGER-a /THE ORGANIZATION OF THE FILE MANAGER/
8.3. Prozor dokumenta
8.3.1. Stablo direktorija /THE DIRECTORY TREE/
8.4. Podrucje direktorija /DIRECTORY REGION/

9. TASK MANAGER
9.1. Pozivanje TASK MANAGER-a
9.2. Izlazak iz TASK MANAGER-a
9.3. Struktura TASK MANAGER-a /THE STRUCTURE OF THE TASK MANAGER/

10. CONTROL PANEL
10.1. Startanje CONTROL PANELA-a
10.2. Boje /COLORS/
10.4. Fontovi
10.5. Portovi
10.6. DESKTOP
10.7. Mis /MOUSE/
10.8. Tastatura /KEYBOARD/
10.9. Printeri
10.10. INTERNATIONAL
10.11. 386 Prosireni ENHANCED rezim
10.12. Virtuelna memorija /VIRTUAL MEMORY/
10.13. Zvuk /SOUND/

11. Rad sa fontovima /WORKING WITH FONTS/
11.1. Podjele fontova
11.2. Koristenje fontova u aplikacijama /USING FONTS IN APPLICATIONS/

12. Printanje fajlova /PRINTING FILES/
12.1. Startanje PRINT MANAGER-a /STARTING PRINT MANAGER/
12.2. Printanje sa PRINT MANAGER-om /PRINTING WITH PRINT MANAGER/
12.3. Redoslijed printanja
12.4. Izlazak iz PRINT MANAGER-a

D.1. Nazivi koristeni u prirucniku WINDOWS

D.2. ASCII tabela

R1- Rijecnik racunarskih pojmova

Literatura