abc Internet osnove
IP adrese /IP ADDRESS/


Slika 1. IP adresa /IP ADDRESS/

IP adresa - IP adresu /IP ADDRESS - INTERNET PROTOCOL ADDRESS/ ima svaki računar povezan na Internet. IP adresa je 32 bitni binarni broj. Radi lakšeg rada IP adresa se zapisuje kao niz od 4 cijela dekadna broja u intervalu [0,255] razdvojena tačkom. Iza zadnjeg broja ne piše se tačka.
Primjer 80.87.214.250
Na primjer ako je IP adresa aaa.bbb.ccc.ddd tad je aaa dekadna vrijednost bajta najveće težine adrese, bbb je slijedeća u nizu težina adrese i tako redom.

Svaki računar mora imati IP adresu kad je povezivan na Internet. Isto tako i svaki IP paket mora imati adresu pošiljaoca i primaoca.

 

URL /UNIFORM RESOURCE LOCATOR/ specifična Web adresa. URL je sinonim za internet adresu.

Web adresa /Web ADDRESS/

Za označavanje - lociranje Web sadržaja koristi se Web adresa /Web ADDRESS/. Web adresa počinje sa www. Danas se radi jednostavnosti pamćenja i korištenja u pojedinim Internet čitačima omogućeno da se pri upisu adrese ne kuca www, to za korisnika uradi čitač /BROWSER/. Prva stranica Web sajta se zove HOME PAGE i najčešće ima ime index.htm. Stranica sa ovim imenom se podrazumijeva da je startna stranica Web sajta tako da se u adresi ne navodi. Tako na primjer prozivanjem sajta www.znanje.org u prozoru čitača /BROWSER/ će se pojaviti fajl index.html. Za sve ostali fajlove se moraju navoditi ime fajla i razdvajaju se kosom crtom (SLASH) od imena domena odnosno direktorija. Po istom principu se navodi i putanja direktorija po potrebi. Adresa URL ove stranice je:
http://www.znanje.org/abc/tutorials/internet_abc/01/160_address.htm

 

E-mail adresa /E-mail ADDRESS/

E-mail adresa sadrži 2 dijela obavezno razdvojena znakom @, ovaj znak se izgovara et. Prvi dio adrese je ime korisnika a drugi je ime domena (vlasnika E-mail servera)

Primjeri adresa i nazivi dijelova adresa

Web adresa: www.znanje.org
znanje.org - ime domena
www - ime Internet servisa

E-mail adresa: info@yahoo.com

info - ime korisnika
yahoo.com - ime domena (vlasnika E-mail servera)


Slika 2. SUBNET maska /SUBNET MASK/

IP adresa se prvo dijeli između mreže i hosta. Biti hosta se dijele na podmrežu /SUBNET/ i hostove.

 

Index