abc Internet osnove - Quiz sa slikama 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Za prenos podataka na Internetu koristi se mjerna jedinica
bajta u sekundi
ni jedan od pobrojanih
bita u sekundi
km u sekundi