abc Internet osnove - Quiz sa slikama 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove PEER-TO-PEER mreža podrazumjeva sve računare istih mogućnosti:
Tačno.
Nije tačno.