abc Internet osnove - Quiz sa slikama 1. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Zahtjev za sadržajem na Internetu upućuje:
MODEM
CLIENT
SERVER
Ni jedan od pobrojanih