abc Internet osnove - Quiz sa slikama 3. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Na slici je dugme za:
prelazak na slijedeću stranicu od viđenih /FORWARD/
prelazak na početnu stranicu /HOME/
povratak na prethodno viđenu stranicu /BACK/
izbor omiljene stranice /FAVORITE/