abc Internet osnove - Quiz sa slikama 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Pońćetna strana web prezentacije naziva se:
Internet page
Google
Home page
Blank page