abc Internet osnove - Quiz sa slikama 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Koji se sloj sastoji od 2 sloja
Sloj sesije /SESSION/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Mrežni sloj /NETWORK/
Sloj aplikacije /APPLICATION/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Sloj podataka /DATA/