abc Internet osnove - Quiz sa slikama 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Koji sloj utvrđuje najbolju putanju od izvora do odredišta
Sloj sesije /SESSION/
Mrežni sloj /NETWORK/
Sloj podataka /DATA/
Sloj prezentacije /PRESENTATION/
Fizički sloj /PHYSICAL/
Transportni sloj /TRANSPORT/
Sloj aplikacije /APPLICATION/