abc Internet osnove - Quiz sa slikama 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Internet osnove Kad se izgubi podatak bez obzira na uzrok
izvještava se korisnik
odustaje se od rada
završava se slanje
ponavlja se slanje