html
glavna strana sadržaj

glavna strana

    Ukoliko imate iskustva u sastavljanju HTML kôda, možda ćete se prijatno iznenaditi lakoćom formatiranja teksta u prikazu Page. Ako, pak, niste ranije formatirali tekst na Web stranama, bićete iznenađeni neprijatno, jer u HTML-u (na Web stranama) nema toliko opcija za formatiranje koliko ih ima za štampanje.
    Ako u Front Page-u treba da dizajnirate Web stranu, nema potrebe da učite HTM Language. Dok vi radite u WYSIWYG ("What you see is what you get") okruženju, Front Page radi iza scene i vrijedno prevodi vaše formatiranje u HTML kôd. Međutim na HTML ne možete u potpunosti zaboraviti iz dva razloga:
I dalje ćete bolje upravljati izgledom svog teksta ako tu i tamo izvršite neka dotjerivanja HTML kôda koji je Front Page automatski generisao.
I dalje ste ograničeni HTML-om jer se opcije za formatiranje svode na ono što Web čitač može da prikaže čitajući kod Web strane.
    Mogućnost automatskog generisanja HTML kôda dok vi na uobičajen način formatirate dokument, prilično impresionira. Međutim, kada sa dizajniranja strane pređete na formatiranje za štampu, možda ćete primjetiti sledeće:
HTML je, kao jezik za opisivanje strane, siromašniji od drugih jezika koji se koriste pri obradi teksta. Ako ste makar i malo vremena proveli uređujući tekst u programu za obradu teksta, odmah ćete uočiti koliko su Front Page-ove mogućnosti skučene u odnosu na takve programe. Osnovni razlog ovome je taj što HTML prvobitno nije bio namijenjen za opisivanje strane, mada se razvio u tom pravcu, pritisnut zahtjevima za boljom kontrolom organizovanja i formatiranja dokumenata.
Front Page sadrži mješavinu standardnog HTML formatiranja i formatiranja koje biste našli u programu za obradu teksta, što rezultuje izvjesnim dupliranjem funkcija. Mada Front Page u pogledu formatiranja djeluje skromno, ipak ćete u njemu isto formatiranje moći izvesti na više načina. To je, takođe, rezultat razvoja HTML-a. Na primjer, izaberite dio teksta i primjenite na njega stil Heading 1. Zatim izaberite drugi dio teksta, povećajte veličinu slova i ispišite ga polucrno. Rezultat će biti približno isti.
    Pri oblikovanju Web strana u Front Page-u, utvrdićete da pomoću razmaknice i tastera Tab možete u tekst da unosite razmake, a da razmak možete da kontrolišete Front Page-ovim alatkama za formatiranje pasusa. Međutim, kontrola praznog prostora pri radu u Front Page-u ograničena je sledećim:
Mnoge mogućnosti za vertikalno i horizontalno razmicanje teksta u Front Page-u, čak i tako jednostavne stvari kao razmicanje riječi tabulatorom, često uopšte ne postoje u nekim Web čitačima.
Rezolucija većine monitora je 72 tačke po inču (dpi - "dots per inch"), pa ne pretjerujte sa formatiranjem razmaka. Slova na Web stranama imaju zrnastu strukturu, pa previše dotjerivanja često rezultuje potpuno nečitkim ili za čitanje neugodnim tekstom.
    Što se tiče upozorenja, to je sve! Glavna novina je da u Front Page-u lako možete primjeniti razna formatiranja teksta i pozadine. Mnoga formatiranja kao što su boje teksta ili pozadine, i pozadinske slike lakše se primjenjuju na Web strane nego na strane koje se spremaju za štampu.
<<Jedinice mjere    Top