Matked 5.0+/MATHCAD 5.0+/

O ugrađenim funkcijama

 

Ovdje u tabelama imaju napisane ugrađene funkcije.

Sve funkcije treba pisati malim slovima.

Funkcija Find je dodatno objašnjena ovdje.

Lake su za korišćenje.

Ugrađene funkcije, postupak:

  1. Napišite željenu ugrađenu funkciju.
  2. Otvorite zagradu.
  3. Napišite broj ili ime promjenljive.
  4. Zatvorite zagradu.
  5. Ako se radi o nekoj funkciji koja računa sa brojevima možete ukucati = da saznate rezultatl.
  6. Kraj.

Index