Vrste podataka - Broj /DATA TYPE - NUMBER/
 

Numerički podaci /NUMBER/ koji se koriste u izračunavanjima. Radi veće efikasnosti, pregledanosti, pouzadanosti kreator baze treba da navede broj mijesta u polju FIELD SIZE da bi ACCESS rezervisao prostor odgovarajuće veličine za smještanje numeričke vrijednosti. Brojevi se dijele da li imaju ili ne decimalni dio i koliko prostora (cifara) koristi za smještanje numeričke vrijednosti.
Numeričke vrijednosti /NUMBER/ ima više vrsta i opsega vrijednosti:

Vrsta numeričke vrijednosti

Zauzima bajta

Opseg

Bajt /BYTE/

1

0-255

INTEGER

2

Cjelobrojne vrijednosti od 32768 do 32767

LONG INTEGER

4

Cjelobrojne vrijednosti od -2.147.483.648 do 2.147.483.647.

SINGLE

4

Pozitivni ili negativni brojevi s najviše 38 nula i tačnošću od 7 decimalnih mjesta

DOUBLE

8

Pozitivna ili negativna vrijednost s najviše 308 nula i tačnošću od 15 decimalnih mijesta.

REPLICATION ID

16

Vrijednost koja se koristi kao jedinstveni identifikator.

DECIMAL

8

Pozitvni ili negativni brojevi s anjviše 28 nula i tačnošću od 28 decimalnih mjesta.

STANDARD

Isto što i fixed, samo je dodat separator hiljada

Isto što i fixed, samo je dodat separator hiljada

Polje

Opis

Field size (veličina polja)

 

Format

GENERAL
CURRENCY
EURO
FIXED
STANDARD
PERCENT
SCIETIFIC

Input mask (maska za unos)

Određuje format u kojem se podaci moraju unijeti

Caption (natpis)

Unesite natpis koji se prikazuje kada je polje na obrascu, ukoliko ne unesete natpis, access će kao natpis upotrebiti ime polja

Default value (podrazumijevana vrijednost)

Vrijednost koju access automatski unosi u polje

Validation Rule (pravilo za provjeru ispravnosti podatka)

Unesite izraz kojim se ograničavaju vrijednosti koje se mogu unijeti u polje. Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/

Validation Text (provjera valjanosti texta)

Unesite tekst poruke o grešci koji se prikazuje kada unesete nedozvoljenu vrijednost. Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/

Required (obavezno)

Određuje da li se u polje mora unijeti vrijednost

Indexed

Označava da li access održava indeks vrijednosti nula

Smart Tags

 

Text aign

Način poravnanja

 


Slika 1. Lista polja /FIELD LIST/ i lista svojstava polja /FIELD PROPERTIES/

Vrste podataka - Broj /DATA TYPE - NUMBER/, postupak:

  1. HOME TAB.
  2. VIEWS grupa.
  3. DESIGN VIEW dugme .
  4. DESIGN VIEW opcija.
  5. DEFAULT TEXT FIELD SIZE polje.
  6. FIELD PROPERTIES.
  7. Izabrati parametre.
  8. Kraj.

Index