Vrste podataka - Tekst /DATA TYPE - TEXT/
 

ACCESS standardno podrazumijevani tip podataka u bazi /DEFAULT FIELD TYPE/ je tekst /TEXT/. TEXT - Alfanumerički znaci - podrazumijevani tip podatka. Može biti i kombinacija teksta i brojeva, kao i brojevi koji ne učestvuju u izračunavanju (telefonski brojevi). To polje može da sadrži najviše 255 znakova.

Svojstva polja tipa Text

Text je tip polja opšte namjene, prihvata svaku kombinaciju slova, brojeva i drugih znakova.

Maksimalan broj znakova u tekstualnom polju /MAX NUMBER OF CHARACTERS IN A TEXT FIELD/ je 255.

Primjeri korištenja tipa podataka tekst /DATA TYPE - TEXT/: Ime i prezime, naziv firme, broj telefona. itd.

Polje

Opis

Field size (veličina polja)

Određuje maksimalan broj znakova (najviše 255) koje možemo unijeti u polje

Format

Određuje kako se prikazuju podaci u polju.
Format je svojstvo pomoću kojeg zadajete kako se brojevi, datum, vrijeme i tekst prikazuju i štampaju. U ACCESS-u postoji opšti format za datum i vrijeme, ali možete napraviti svoje formate koristeći simbole pomoću kojih se definiše format polja. Na primjer, ako unesete simbol <, ACCESS prikazuje tekst malim slovima, A ako unesete simbol >, tekst će se prikazati velikim slovima.

Input mask (maska za unos)

Određuje format u kojem se podaci moraju unijeti

Caption (natpis)

Unesite natpis koji se prikazuje kada je polje na obrascu, ukoliko ne unesete natpis, access će kao natpis upotrebiti ime polja

Default value (podrazumijevana vrijednost)

Vrijednost koju access automatski unosi u polje

Validation Rule (pravilo za provjeru ispravnosti podatka)

Unesite izraz kojim se ograničavaju vrijednosti koje se mogu unijeti u polje. Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/

Validation Text (provjera valjanosti texta)

Unesite tekst poruke o grešci koji se prikazuje kada unesete nedozvoljenu vrijednost. Pravila unosa podataka /VALIDATION RULE/ i poruka o unosu podataka /VALIDATION TEXT/

Required (obavezno)

Određuje da li se u polje mora unijeti vrijednost

Allow Zero Length (dozvoliti dužinu nula)

Zadajte svojstvo ukoliko u polju može postojati string dužine nula

Indexed

Označava da li access održava indeks vrijednosti nula. Parametar INDEXED se koristi da se ubrza brzina pronalaženja podatka. Kad se po ovom polju često izvodi pretraga ili sortiranje parametar INDEXED će povećati brzinu. Ima dva stanja INDEXED (DUPLICATED OK - vrijednosti polja mogu biti ponovljena) ili (NO DUPLICATED bez ponavljanja). Parametar INDEXED povćava brzinu pretrage u QUERY-ju ali smanjuje brzinu dodavanja /ADD/ i ažuriranja /UPDATE/

Unicode Compression (kompresija teksta)

Označava želite li da access štedi prostor ukoliko se u polja unese samo tekst

 


Slika 1. Lista polja /FIELD LIST/ i lista svojstava polja /FIELD PROPERTIES/

Vrste podataka - Tekst /DATA TYPE - TEXT/, postupak:

  1. HOME TAB.
  2. VIEWS grupa.
  3. DESIGN VIEW dugme .
  4. DESIGN VIEW opcija.
  5. DEFAULT TEXT FIELD SIZE polje.
  6. FIELD PROPERTIES.
  7. Izabrati parametre.
  8. Kraj.

Index