abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Izlazni uređaji /OUTPUT DEVICES/

Izlazni uređaji /OUTPUT DEVICES/ podatke iz računara pretvaraju u signale razumljive korisniku.

Ploter je izlazni uređaj

Štampač /PRINTER/ je izlazni uređaj >>

Monitor je izlazni uređaj

Zvučnici omogučuju korisniku da čuje odabrane zvuke, muziku, govore, ... (audio signale).

 

Index