abc Osnove računara - Quiz bez slika 1, 2. i 3. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara LCD i CRT se odnosi na:
Miš
Tastaturu
Monitor
Printer