abc Osnove računara - Quiz bez slika 1. i 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara __________ je interpretacija podataka.
Informacija
Komunikacija
Informatika
Podatak