abc Osnove računara - Quiz sa slikama 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara Podaci do memorije stižu kroz:
MONITOR
STORAGE
OUTPUT
INPUT