abc Osnove računara - Quiz sa slikama 2. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara Da li pri radu CPU koristi druge dijelove računara.
Da.
Nikad.
Ne.
Zavisi od konfiguracije.