abc Osnove računara - Quiz bez slika 3. i 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara MS EXCEL je:
Aplikativni softver
Hardver
Softver i hardver
Sistemski softver