abc Osnove računara - Quiz sa slikama 3. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara Oznaka za papir je:
B4
E4
D4
A4