abc Osnove računara - Quiz bez slika 3. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara Oznaka za papir je:
A4
D4
E4
B4