abc Osnove računara - Quiz sa slikama 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara .jpg je format za:
Muziku
Video
Sliku
Tekst