abc Osnove računara - Quiz sa slikama 4. dio

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara Bitmapiran se odnosi na:
Tekst
Sliku
Govor
Muziku