abc Osnove računara - Quiz sa slikama - sva poglavlja

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara __________ su činjenice, statistika, događaji i transakcije.
Komunikacija
Informatika
Informacija
Podatak