abc Osnove računara - Quiz bez slika - sva poglavlja

Redni broj kviza: 1

Opis    abc Osnove računara Modem je _______ uređaj:
Ulazni
Ulazno-izlazni
Ništa od nabrojanog
Izlazni