Osnove računara /COMPUTER BASICS/

Pamćenje termina /MEMORY/ - Hardver /HARDWARE/ - 3_3

Provjerite poznavanje slijedećih zadataka:

Hardver /HARDWARE/

Hard disk /HARD DISK/

Miš /MOUSE/

 

Procesor - Centralna procesorska jedinica /CPU/

Ulazni uređaji /INPUT DEVICES/

 

Pripremila: Vladan Garić I42014/15.

Učenje kroz igru    Index