abc Računarska grafika /COMPUTER GRAPHICS/
Monitor /MONITOR/

Monitor /MONITOR/ je izlazni jedinica/uređaj.

Monitor je uređaj, a ekran monitora (kraće, ekran) je površina na kojoj se prikazuju rezultati rada i rezultati unosa putem tastature-miša. ili kraće na ekran se prikazuju rezultati rada, a monitor ima masu.

Prikaz slike na ekranu monitora je rasterske slike.

Rasterska slika sastoji se od sitnih kružića zvanih piksel. Što su ti kružići sitniji i gušći (što je više piksela) slika će biti ljepša.

Piksel, u računarskoj grafici, je osnovni slikovni element i možemo ga zamisliti kao mali kružić. Piksel je mjesto na ekranu koje na monitoru može da primi jednu od mogućih ( npr.256) boja.

Broj bitova upotrebljenih za jedan piksel naziva se dubina piksela (dubina boje, bit rezolucija).

Element slike - kvadrat - prezentacija na ekranu računarski podataka

Rezolucija ekrana mjeri se brojem piksela ekrana po dužnom inču.

Kvalitet monitora se stalno poboljšava.

 

Veličina monitora se izražava u dužini dijagonale u inčima.

Monitor emituje svjetlost i koristi se RGB sistem boja.

Više detalja možete naći na stranici >>.

Index