abc Osnove računara /COMPUTER BASICS/
Štampač /PRINTER/

Štampač /PRINTER/ je izlazni uređaj koji na neki materijal (papir, folija,...) pravi fizičku kopiju dokumenta ili slike  koja je u elektronskoj formi, odnosno u računaru. Prvi printeri bili su mehanički.

Kvalitet štampe se iskazuje u broju tačaka po inču (dpi DOTS PER INCH).

Printer apsorbuje svjetlo i koristi CMYK sistem boja.

Više detalja možete naći na stranici >>.

Index