abc Računarska grafika /COMPUTER GRAPHICS/
GIF i JPEG formati

 

Gif format odlikuje prikazom do 256 (ili manje) nijansi boja (256 tj. a1 bajt za boju).

Postoje 3 vrste gif formata:

  • Standardan gif 256 boja.
  • Transparenti gif (slike bez prikaza jedne boje).
  • Animirani gif (više slka sa odeđenim redoslijedom prikaza i vremenom trajanja).

Gif je rasterski formati za slike i animacije.

Gif je format fajla koji se koristi na Web-u za grafiku (npr. Za logo).

Gif je kompresovani format fajla.

JPG format ima preko 16 000 000 nijansi boja.

JPG format je samo standardan.

JPG je format fajla koji se koristi na Web-u za fotografije i slike.

JPG je kompresovani format fajla.

Više detalja možete naći na stranicama:

  • gif format i gif animacijama >>
  • ostali formati >>

Index