abc Računarska grafika /COMPUTER GRAPHICS/
Formati fajlova i kompresija /FILE TYPES & COMPRESSION/

Formati fajlova /FILE TYPES/

Vrste grafičkog prikaza mogu biti: vektorski i rasterski.

Najpoznatiji
- vektorski formati: EPS, AI, PDF, CDR itd.
- rasterski (bitmap) formate: JPG, GIF, BMP, TIF, PNG, itd.

BMP format pamti svaki piksel /PIXEL/ posebno.

TIF format se koristi u pripremi za stampanje.

TIF format fajla razvijen je za čuvanje slika sa skenera i PAINT/PHOTO-RETOUCHING programa.

 

Kompresija /COMPRESSION/

 

Kompresija je postupak smanjenja infromacija o slici da bi smanjili veličinu fajla ili smanjili potrebno vrijeme za prenos slike je.

Kompresija se odnosi na fajlove /FILES/.

BMP nije kompresovan format.

Kompresovani formati su:  GIF i  JPG

 

Ime formata PDF fajla je nastao kao skraćenica Portable Document Format i koristi se za dokumenta koja mogu da sadrže pored teksta i slike i tabele.

Više detalja o gif i jpg formatima možete naći na stranici >>.

Index