Dijagram /CHART/

  1. Kreiranje dijagrama /CREATE CHART/
  2. 3D rotacija /3D ROTATION/
  3. Naslov dijagrama /CHART TITLE/
  4. Postavljanje labels-a
  5. Postavljanje okvira
  6. Promijena boje chart-a
  7. Promijena izgleda dijalgrama
  8. Promijena podataka u chart-u
  9. Zamijena reda-kolone

 Index