abc Microsoft EXCEL 2010
Osnovne odlike EXCEL-a

Bitna odlika svake elektronske radne tabele je automatsko preračunavanje. Pri promjeni vrijednosti u ćeliji i izlasku iz ćelije, računar automatski preračunava vrijednosti u formulama i odmah (praktično trenutno) ih ispisuje u ćelije sa formulama. Ovaj automatizam i odvaja elektronsku radnu tabelu od obične tabele, u kojoj pri svakj promjeni vrjednosti morate preračunavati sve elemente u koje je uključen sadržaj ove ćelije, obrisati stare razultate i uspisati nove razultate.

█ Svaki dokument /WORKBOOK/ u EXCEL-u se sastoji od jednog ili više radnih listova /WORKSHEET/.

█ Svaka radna tabela (pa i EXCEL) se sastoji od:
� Redova (horizontalni).
� Kolona (vertikalini).
� Presjek redova i kolona čine ćelije.

█ Svaka ćelija u EXCEL -a može sadrži jedan od tri tipa podataka:
� Broj.
� Tekst.
� Formula.

█ Priručnik sadrži slijedeće opise, mada oni nisu posebno označeni:
� Izgled elementa EXCEL-a
� Postavljanje parametara
� Uređenje ispisa
� Editovanje
� Blok
� Formule
� Dijagrami

Elemente WINDOWS-a možete naći u knjigama "WINDOWS - priručnik" i "Abc WINDOWS 9x" istog autora, kao i elektronskoj formi na Obrazovnom sajtu WINDOWSXP na adresi:

Uvod     Index