MICROSOFT EXCEL
UVOD u MICROSOFT EXCEL 2010 /INTRODUCTION/

EXCEL je aplikacija koja kreira dokument koji je računarska radna tabela /SPREADSHEET/. Prvu verziju elektronskih radnih tabela su napravili 1979. godine DAN BRICKLIN i BOB FRANKSON. Program se zvao VISUAL CALC (skraćenica od VISUAL CALCULATOR). Priručnik sadrži opis programskog paketa EXCEL, proizvoda američke firme MICROSOFT CORPORATION. EXCEL je sastavni dio MICROSOFT OFFICE. Ikona aplikacije EXCEL je .

Dokument u EXCEL-u je radna sveska /WORKBOOK/. Sastoji se od radnih listova /WORKSHEET/. Oznaka radnog lista TAB je na dnu radnog lista. Kolona /COLUMN/ je vertikalna, red /ROW/ horizontalna skupina ćelija. Presjek kolone i reda je ćellija /CELL/. Oznaka ćelije je kolona i red na čijem je presjeku ćellija /CELL/ . Skupina ćelija se u EXCEL-u zove opseg ćelija /CELL RANGE/. Kad se dokument snimi na memorijski medij to je fajl i kod EXCEL 2010 dobija ekstenziju .xlsx.

Podatke koju unosite u EXCEL snimaju se u fajl i zove se radna sveska /WORDKBOOK/. EXCEL 2010 radne sveske /WORKBOOKS/ se snimaju koristeći sa ekstenzijom fajla .xlsx. Možete davati različita imena fajlovima, linkovati podatke između radnih sveski /WORKBOOK/ i dodavati i brisati radne listove po potrebi. Detaljniji opisi o radnim sveskam, radnim listovima, redovima, kolonama i ćelijama je u poglavljima V i VI.

Predstavljanje podataka je bitno tako da i u EXCEL-u ima više načina predstavljanja podataka. Radi veće preglednosti ćelije možete osjenčiti (i u bojama predstaviti), mijanjati font. Podatke je moguće predstaviti i grafički na više načina.

EXCEL omogućuje dijeljenje podataka između više korisnika, dodavati komentare. Moguće je očitavati podatke kreirane u drugim aplikacijam kao i pripremati podatke u različitim izlaznim formatima .pdf, .html itd.

Osnovna odlika MICROSOFT OFFICE 2010 je traka RIBBON, to je nova struktura komandi. Bogat izbor galerija MICROSOFT EXCEL 2010 ukazuje da niste više u okruženju prethodnim verzija MS EXCEL-a.

Imajte u vidu da u EXCEL-u kao i u ostalim WINDOWS aplikacijama mnoge aktivnosti možete izvesti na više načina. Cilj ovog priručnika nije da pokaže sve mogućnosti EXCEL-a nego da vas uputi u principe i osnove korištenja ove aplikacije.


Slika 1. EXEL 2010 prozor

WORKSHEET

Slika 2. Radni list /WORKSHEET/

Slika 3. Kolona /COLUMN/

Slika 4. Red /ROW/

Slika 5. Ćelija /CELL/

Pri startanju EXCEL aplikacije otvara se prozor sa nazivom MICROSOFT EXCEL i ime dokumenta je BOOK1. Standardno ovaj dokument ima 3 radna lista /WORKSHEET/. Pri prvom snimanju EXCEL nudi izbor naziva dokumenta.

Index