MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Zatvaranje EXCEL-a iz FILE menija /CLOSING EXCEL, FILE MENU/

Klikom na FILE dugme otvara se FILE meni sa izborom za rad sa fajlovima kao i izbor zatvaranja prozora aplikacije EXCEL.

Zatvaranje EXCEL-a iz FILE menija /CLOSING EXCEL, FILE MENU/, postupak:

  1. Klik dugme FILE dugme ;
  2. Otvara se FILE meni;
  3. Klik na EXIT EXCEL;
  4. Zatvara se EXCEL prozor;
  5. Nestaje dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  6. Kraj.

Startanje i zatvaranje EXCEL-a   Index