MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a

Startanje EXCEL-a može da se izvrši na više načina. Pri tom otvara se MICRISOFT EXCEL prozor i u liniji poslova /TASK BAR/ pojavlju se dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ . Pri zatvaranju EXCEL prozora nestaje i dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ iz linije poslova /TASK BAR/.

Kao i svi drugi programi iz MICROSOFT OFFICE-a preko START menija, ikona, dokumenta, itd. Više o ovome kao i načinima zatvaranja aplikacije EXCEL možete da vidite na slijedećim animacijama:

 

 Index