MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Zatvaranje EXCEL-a CLOSE opcija iz CONTROL menija /CONTROL MENU CLOSE ITEM/

Klikom na OFFICE dugme otvara se FILE meni sa izborom za rad sa fajlovima kao i izbor zatvaranja prozora aplikacije EXCEL.

Zatvaranje EXCEL-a CLOSE opcija iz CONTROL menija /CONTROL MENU CLOSE ITEM/, postupak:

  1. Klik dugme OFFICE BUTTON;
  2. Otvara se FILE meni;
  3. Klik na CLOSE;
  4. Zatvara se dokument i EXCEL prozor;
  5. Nestaje dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  6. Kraj.

Startanje i zatvaranje EXCEL-a   Index