MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Zatvaranje prozora EXCEL-a dvostruki klik na Office button

Kao i u ostalim WINDOWS aplikacijama mnogi elementi imaju više funkcija. Dvostrukim klikom na dugme CONTROL menija /CONTROL MENU BUTTON/ .se zatavar prozor. Dugme EXCEL prozora /EXCEL BUTTON/ će nestati lz linije poslova /TASK BAR/.

Zatvaranje EXCEL-a dvostrukim klikom na OFFICE BUTTON, postupak:

  1. Dvostruki klik na dugme CONTROL menija /CONTROL MENU BUTTON/ ;
  2. Zatvara se prozor EXCEL
  3. Nestaje dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  4. Kraj.

Startanje i zatvaranje EXCEL-a   Index