MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Startanje EXCEL-a iz SEARCH polja /SEARCH BOX/

START meni sadrži i SEARCH polje za pronaleženje sadržaja na računaru. Korištenjem ovog polja je moguće startati i aplikAciju EXCEL 2007. Kucanjem riječi EXCEL računar prikazuje sve programe/fajlove sa navedenim brojem znakova. Za ovaj slučaje sa 3 slova EXC se pojavljuje aplikacija EXCEL i klikom miša je biramo.

Startanje EXCEL-a iz SEARCH polja /SEARCH BOX/, postupak:

  1. Klik na dugme START;
  2. Otvara se START meni;
  3. Izabrati SEARCH polje;
  4. Kucamo riječ dok se ne pojavi ime aplikacije MICRISOFT EXCEL;
  5. Kliknuti na ime aplikacije MICROSOFT EXCEL;
  6. Otvara se aplikacije MICROSOFT EXCEL;
  7. Pojavlju se dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  8. Kraj.

Startanje i zatvaranje EXCEL-a   Index