MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Startanje EXCEL-a dvostrukim klikom na ikonu EXCEL na DESKTOP-u /DOUBLE-CLICKING ON THE EXCEL ICON ON THE DESKTOP/

DESKTOP je tako organizovan da olaksava rad. Jedan od tih načina je korištenje ikone aplikacije na DESKTOP-u. Dvostuki klik na ikonu aplikaciju ima za posljedicu startanje aplikacije i otvaranje prozora aplikacije.

Startanje EXCEL-a dvostrukim klikom na ikonu EXCEL na DESKTOP-u /DOUBLE-CLICKING ON THE EXCEL ICON ON THE DESKTOP/, postupak:

  1. Dvostruki klik na ikonu EXCEL na DESKTOP-u;
  2. Otvara se MICRISOFT EXCEL prozor;
  3. Pojavlju se dugme aplikacije /APPLICATION BUTTON/ .
  4. Kraj.

Startanje i zatvaranje EXCEL-a   Index