MICROSOFT EXCEL - Startanje i zatvaranje EXCEL-a
Startanje EXCEL-a iz START menija /CLOSING EXCEL, START MENU/


START meni sadrži spisak najčeće otvaranih aplikacija. Ako koristite često MS EXCEL tad će WINDOWS dodati ime i aplikacije EXCEL u ovu listu u START meniju. MICRISOFT EXCEL se u tom slućaju može otvoriti iz START menija kao apliakcija koja se često koristi.

Startanje EXCEL-a iz START menija /CLOSING EXCEL, START MENU/, postupak:

  1. Klik na dugme START;
  2. Otvara se START meni;
  3. Izabrati MICRISOFT EXCEL opciju;
  4. Otvara se MICRISOFT EXCEL prozor;
  5. Otvara se MICRISOFT EXCEL dugme aplikacije u liniji poslova /TASK LIST/;
  6. Kraj.

Startanje i zatvaranje EXCEL-a   Index