Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/
Prikaz sa i bez pomocnih linija tabele

Linije na radnoj površini MS Excel-a, nazivaju se GRIDLINES.

Slika 1. Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/ vidljive.

Slika 2. Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/ ne vidljive.

   

Slika 3. Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/ vidljive.

Slika 4. Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/ ne vidljive.

Za izbor prikaza pomoćnih linija vidi >>

   

Index