Izbor prikaza dijelova prozora /VIEW/
Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/

Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/ izvodi se iz VIEW TAB, SHOW grupa. Vidi >>


Slika 1. VIEW TAB SHOW grupa

 

Aktivan prekidač /CHECK BOX/

Neaktivan prekidač /CHECK BOX/


Slika 2. Dokument sa pomoćnim linijama /GRIDLINES/


Slika 3. Dokument bez pomoćnim linijama /GRIDLINES/

Pomoćne linije tabele /GRIDLINES/, postupak:

  1. VIEW TAB.
  2. SHOW grupa.
  3. GRIDLINES CHECKBOX.
  4. Neaktivan prekidač /CHECK BOX/.
  5. Aktivan prekidač /CHECK BOX/.
  6. Kraj.

Index