MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
FILE dugme - FILE meni

Klikom na /FILE/ dugme otvara se DROP DOWN meni (neki ga zovu i PULL DOWN meni). Za ovaj slučaj to je FILE meni koji sadrži opcije koje se odnose na rad sa fajlom: kreiranje novog dokumenta /NEW/, otvaranje /OPEN/, snimanje /SAVE/, štampanje /PRINT/, slanje /SEND/, PUBLISH FILES i zatvaranje /CLOSE/.

Otvaranje /FILE/ menija, postupak

  1. Klik na dugme /FILE ;
  2. Otvara se FILE meni;
  3. Kraj.

Dijelovi EXCEL prozora   Index