MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-a

Najčešće komande EXCEL 2007 su predstavljene dugmadima u traci /RIBBON/-u. Ostale komande i parametri se mogu vidjeti klikom na na dugeme sa strelicom u donjem desnom uglu grupe. Ove se komande ne prikazuju bez obzira na velicinu EXCEL prozora.

03_prikaz_parametara_grupe_ribbona

Prikaz ostalih parametara iz grupe u traci /RIBBON/-a, postupak:

  1. Klik na dugme ;
  2. Otvara se dijalog prozor za prikaz ostalih parametara grupe u traci RIBBON-u;
  3. Izabrati željenu komandu/parametar/dugme;
  4. Kraj.

* Napomena: Za prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u vidi >>

Traka /RIBBON/   Index