MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u

Smanjenje veličine prozora ima za posljedicu nemogućnost prikaza svih dugmandi u grupi u traci /RIBBON/-u. Klikom na dugme sa strelicom na dnu grupe prikazuju se ostala dugmad iz grupe.

03_prikaz_parametara_grupe_ribbona

Prikaz svih iz grupe u traci /RIBBON/-u, postupak:

  1. Klik na dugme   ;
  2. Otvara se prikaz ostalih u grupi;
  3. Izabrati dugme;
  4. Kraj.

* Napomena: Za prikaz ostalih parametara u grupi u traci /RIBBON/-u vidi >>

Traka /RIBBON/   Index