MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Prikaz linije alata za brzi pristup ispod trake /SHOW QUICK ACCESS TOOLBAR BELOW THE RIBBON/

Excel 2010 dozvoljava korisniku da organizuje dijelove okruženje prema trenutnim potrebama. Jedan od takvih primjera je i Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/. Može da se nalazi ispod trake /RIBBON/-a.

Prikaz Linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/ ispod RIBBON-a, postupak:

  1. Klik na dugme QUICK ACCESS TOOLBAR restore;
  2. Otvara se QUICK ACCESS TOOLBAR meni;
  3. Izabrati opciju prikaza ispod trake /SHOW BELOW THE RIBBON/;
  4. Kraj.

* Napomena: Prikaz Linije alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/ iznad RIBBON-a >>.

Dijelovi EXCEL prozora   Index