MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/

Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/ prikazuje često korištene naredbe kao što su: SAVE, UNDO/REDO, PRINT itd.

* Napomena: Linija alata za brzi pristup /QUICK ACCESS TOOLBAR/ standardno ima 4 alatke: SAVE, UNDO, REDO, i QUICKPRINT. Ako često koristite neku drugu komnadu tad se ona dodaje u liniju alata za brzi pristup >>

Otvaranje linije alata za brzi pristup, postupak:

  1. Postaviti pokazivač miša na dugme sa strelicom ;
  2. Klik na dugme ;
  3. Kraj

Dijelovi EXCEL prozora   Index