MICROSOFT EXCEL - Dijelovi EXCEL prozora
Opis alata /SUPER TOOLTIP/

Da bi olakšali korištenje alata MICROSOFT je u EXCEL-u napravio mogućnost prikaza alata kad pokazivač miša postavimo iznad dugmeta alata. Verzija OFFICE 2010 sadrži detaljnije opise.

Opis alata, postupak:

  1. Postaviti pokazivač miša iznad dugmenta;
  2. Zadžati miš bez pokretanja;
  3. Pojavljuje se opis alata /SUPER TOOLTIP/;
  4. Kraj.

Dijelovi EXCEL prozora   Index