abc Microsoft EXCEL 2010 - Parametri stranice
Orijentacija stranice - Pejzaž /LANDSCAPE/ iz trake /RIBBON/

Imaju dvije vrste orijentacije papira portret /PORTRAIT/ i pejzaž /LANDSCAPE/.

Slike 1. Portret /PORTRAIT/

Slika 2. pejzaž /LANDSCAPE/

Izbor opcije LANDSCAPE, postupak:

  1. PAGE LAYOUT TAB;
  2. U toolbar-u kliknuti na Orientation dugme;
  3. Odabrati opciju LANDSCAPE;
  4. Kraj.

Parametri stranice   Index