PAGE SETUP
Zaglavlje i podnožje /HEADER & FOOTER/ - PAGE SETUP dijalog prozor

Zaglavlje i podnožje /HEADER & FOOTER/ može biti izabrano iz trake /RIBBON/, PAGE LAYOUT tab, u PAGE SETUP grupi, klikom PAGE SETUP DIALOG BOX LAUNCHER . Izabrati u PAGE SETUP dijalog prozoru, HEADER & FOOTER tab. Postaviti parametre zaglavlja i podnožja /HEADER & FOOTER/.

Zaglavlje i podnožje /HEADER & FOOTER/, postupak:

  1. PAGE LAYOUT tab.
  2. PAGE SETUP grupa.
  3. PAGE SETUP DIALOG BOX LAUNCHER.
  4. In the PAGE SETUP dijalog prozor.
  5. HEADER/FOOTER tab.
  6. CUSTOM HEADER dugme.
  7. Izabrati zaglavlje zaglavlje /HEADER/.
  8. CUSTOM FOOTER dugme.
  9. Izabrati podnožje /FOOTER/.
  10. Kraj.

Parametri stranice /PAGE SETUP/     Index